A Connected

Everyday Live

A Connected Everyday Life

Navigate your everyday life with ease, clarity and creativity

You want to feel grounded in your everyday life.
You want to take your thinking less seriously.
You want to trust life more.

Experience an everyday life where you can find the calm behind your thoughts. Experience life working for you and not against you.

This is a small group program with a maximum of 12 participants. Together we explore the nature of The 3 Principles and renew our courage to play along with life.

Lars and I will be facilitating this in person program and we can't wait to dive in and explore with you.

We meet Wednesdays at 6:30-8:30 pm for six weeks beginning November 1 and ending December 6.

Please note that this offer is only available in Danish.

Price: 1495 DKK

HVAD TIDLIGERE DELTAGERE SIGER

Lars Myndal Fogtmann

Co-founder af Institut for Læringsdesign

Lars har delt sin viden om, hvordan vores sind og tankesystem fungerer (De Tre Principper) med virksomheder og offentlige institutioner siden 2013. Først sammen med Mads Qwist i Styrkefokus og siden i vores egen virksomhed Myndal Fogtmann.

Nu har Lars startet ny virksomhed sammen med sin makker, Emil Hejlskov, hvor de udvikler app-baseret læring og ad den vej deler viden blandt andet om, hvordan vores sind fungerer.

Dorthe Myndal Fogtmann

Samtaler - Retreats - Forløb

Dorthe har siden 2016 delt forståelsen af De Tre Principper gennem samtaler med børn, unge og voksne. Derudover har hun holdt oplæg for virksomheder om, hvordan det at vide, hvordan vi fungerer, fører til bedre trivsel, mere samarbejde og flere kreative løsninger.